α. γιατί μειώνεται το κόστος παραγωγής.

β. γιατί παράγω προϊόντα ποιότητας, πιστοποιημένα και αναγνωρίσιμα στη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή αγορά.

γ. γιατί σέβομαι το περιβάλλον, τους φυσικούς νόμους και συμμετέχω ενεργά στην διατήρηση της αειφορίας.

δ. γιατί θέλω να παράγω προϊόντα χωρίς να επιβαρύνω την υγεία μου και την υγεία των καταναλωτών με επικίνδυνα φυτοφάρμακα.

ε. για να μπορώ να απολαμβάνω μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες τιμές των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων μου.

στ. για να ακολουθήσω τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς θέτοντας τις μελλοντικές βάσεις για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

ζ. γιατί θέλω να ενταχθώ στα επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.