Η ένταξη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του έτους όποια και αν είναι η δραστηριότητα του επιχειρηματία (παρασκευή μεταποιημένων προϊόντων, εισαγωγή ή χονδρεμπόριο προϊόντων βιολογικής γεωργίας). Τονίζεται για τους παραγωγούς φυτικών προϊόντων ότι η ένταξη γίνεται ανεξάρτητα της εποχής καλλιεργητικών φροντίδων (όργωμα, καλλιεργητής κλπ), της εποχής σποράς ή συγκομιδής. Ομοίως για το ζωικό κεφάλαιο η ένταξη μπορεί να γίνει ανεξάρτητα της εποχής αρμέγματος, γεννήσεων ή σφαγής. Το λάθος που συχνά κάνουν οι εμπλεκόμενοι (γεωκτηνοτρόφοι, γεωπόνοι – τεχνικοί σύμβουλοι κλπ) είναι να πιστεύουν ότι η ένταξη στα βιολογικά μπορεί να γίνει μόνο όποτε ανοίγουν τα σχετικά προγράμματα επιδότησης. Αντιθέτως, εντασσόμενος ο παραγωγός οποιαδήποτε στιγμή του έτους κερδίζει χρόνο από την περίοδο μετατροπής των παραγόμενων προϊόντων σε βιολογικά και είναι ήδη έτοιμος να ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης βιολογικής γεωργίας.